Till alla närvarande på plats vid Bussförar-SM 6 september 2021

Som ett led i vårt arbete med att skapa en trygg och säker miljö under Bussförar-SM´s genomförande den 6 september och med hänsyn till pågående pandemi har vi uppdaterat våra rutiner på plats.

Vi arrangörer ber dig som i någon roll deltar i arrangemanget att antingen ta med ett giltigt Covidbevis alternativt genomföra det snabbtest vi erbjuder på plats.

Hur du skaffar Covidbevis läser du mer om på E-hälsomyndighetens webbtjänst https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/